021-88310222
توضیحات

معرفی:

مدیریت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تخصصی‌ترین واحد تحقیقاتی صنعت بازی‌های دیجیتال در کشور است و در راستای اهداف و وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مندرج در اساسنامه بنیاد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 9/3/85) خود را بالاترین رده مسئول در تولید، توسعه و تقویت پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در حوزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای و دانش‌های میان رشته‌ای این صنعت می‌داند. از این رو علاوه بر همگام شدن با دانش روز دنیا در این حوزه، به شناسایی و تشکیل شبکه دانش‌پژوهان حوزه بازی‌های دیجیتال خواهد پرداخت تا ضمن ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی به تقویت مبانی نظری این صنعت در کشور بپردازد و با استفاده از دانش بومی صنعت بازی‌های دیجیتال و انجام پژوهش‌های کاربردی به توسعه بازارهای این صنعت در داخل و خارج از کشور بپردازد. این مدیریت به عنوان جامع‌ترین مرکز پژوهش صنعت بازی‌های دیجیتال، خود را موظف به انجام تحقیقات در جهت تکمیل چرخه صنعت بازی‌های رایانه‌ای از تولید دانش در زمینه بازی تا مصرف بازی توسط بازیکنان می‌داند.

مأموریت‌ها:

 • استفاده از تلا‌ش‌ها و تجربه‌های آکادمیک روز دنیا در رهیافت‌های مختلف علمی به بازی‌های دیجیتال
 • ایجاد شبکه‌ای از دانشوران و پژوهشگران ایرانی در جهت هم‌افزایی و شتاب بخشی به تولید علم در این حوزه
 • شناسایی و تحلیل الگو‌های موفق و موثر ملی و بین المللی در زمینه بازی‌های دیجیتال
 • حمایت و تقویت هوشمندانه تحقیقات دانشگاهی در رهیافت‌های مختلف علمی در جهت فعال‌سازی ظرفیت پژوهش دانشگاهی کشور در حوزه بازی‌های دیجیتال
 • گردآوری، طبقه‌بندی، به‌روز‌رسانی و تحلیل داده‌های حوزه‌های تولید، نشر و مصرف بازی‌های دیجیتال در کشور
 • احصاء وضعیت واقعی مخاطبان بازی‌های دیجیتال در ایران و آگاهی از شناخت، گرایش‌، نگرش‌ و رفتار ارتباطی این مخاطبان در ارتباط با بازی‌های دیجیتال
 • سنجش و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده در بخش‌های مختلف صنعت بازی‌های رایانه‌ای
 • طراحی و اجرای تحقیقات بازار در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و ارائه تحلیل‌های دوره‌ای از وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران
 • زمینه‌سازی برای تاسیس رشته‌ها و دروس دانشگاهی مرتبط با حوزه بازی‌های دیجیتال
 • زمینه‌سازی برای تاسیس نشریات علمی در حوزه مطالعات بازی
 • زمینه‌سازی برای شکل‌گیری کنفرانس بین المللی مطالعات بازی در ایران و حمایت از کنفرانس‌های مرتبط با این حوزه در کشور

مشتریان:

مدیریت پژوهش بنیاد، بیش از هر نهاد دیگری در قبال جستجو و معرفی ابعاد پژوهشی صنعت بازی‌های رایانه‌ای (در عرصه‌های تولید، نشر و مصرف بازی‌های دیجیتال) مسئول است.

جامعه دانشگاهی‌، دانش پژوهان و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و تیم‌های بازی‌سازی،  ناشران و توزیع‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و همچنین کاربران تجاری و غیرتجاری بازی‌های دیجیتال جزء مشتریان اصلی مدیریت پژوهش بنیاد هستند.

علاوه بر موسسات و اشخاص حقیقی داخلی، موسسات خارجی و بین المللی که مرتبط با حوزه‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و تجاری در این صنعت می‌باشند، نیز جزء مشتریان مدیریت پژوهش بنیاد هستند.

در یک نگاه کلی مشتریان این مدیریت، عموم مخاطبان مستقیم و غیر مستقیم صنعت بازی‌های دیجیتال هستند.