021-88310222
اعلام ممنوعیت بازی ها

اعلام ممنوعیت بازی ها

اعلام ممنوعیت بازی ها

توضیحات

معرفی خدمت

با توجه به نیاز مرجع قضایی جهت اشراف به محتوای بازی­های غیرمجاز جمع­ آوری شده از سطح فروشگاه­ های عرضه محصولات فرهنگی (بازی­های رایانه ­ای) به منظور صدور رأی بازدارنده و با توجه به تعاملات صورت گرفته با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران (ارشاد) از تاریخ 16/09/1394 بازبینی بازی­های غیرمجاز جمع­ آوری شده در ستاد مبارزه با بازی­های غیرمجاز رایانه ­ای آغاز گردید.

 

ثبت در خواست پشتیبانی آنلاین