021-88310222
الصاق هولوگرام

الصاق هولوگرام

الصاق هولوگرام

توضیحات

معرفی خدمت

با توجه به اهمیت و لزوم نظارت بر توزیع بازی­های رایانه ­ای مجاز و ساماندهی بازار و توزیع بازی­ها با هولوگرام بنیاد ملی بازی­های رایانه­ ای همچنین به منظور اطلاع از آمار دقیق تعداد بازی­های موجود طرح نظارت بر الصاق هولوگرام از تاریخ 24/08/1393 در ستاد مبارزه با بازی­های غیرمجاز رایانه ­ای ­آغاز گردید.

 

ثبت در خواست پشتیبانی آنلاین