021-88310222
توضیحات

1. پروانه نشر بازی‌های رایانه‌ای

موافقت‌نامه‌ای است که پس از طی فرایند کارشناسی و اداری جهت توزیع بازی‌های قابل انتشار در بازار صادر گردیده و حسب درخواست متقاضی در اختیار مؤسسات و شرکت‌های مجاز در حوزه تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

روال دریافت: متقاضیان دریافت مجوز نشر می‌بایستی درخواست کتبی خود را به همراه یک نسخه کامل و playable بازی به معاونت نظارت و ارزشیابی تحویل نمایند. شایان ذکر است انتشار بازی‌های خارجی فقط توسط ناشرین مجازی که دارای پروانه فعالیت هستند امکان‌پذیر است.


2. پروانه مسابقات بازی‌های رایانه‌ای: 

موافقت‌نامه‌ای است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قوانین و مقررات، پس از طی فرآیند اداری و کارشناسی برای متقاضیان واجد شرایط برای برگزاری هر دوره مسابقه به‌صورت جداگانه صادر می‌گردد و کلیه مسابقات زیر نظر هیئت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌گردد.

روال دریافت: متقاضیان دریافت پروانه ساخت می‌بایستی در سایت http://www.ebazi.org فرم مربوطه را از این صفحه http://www.ebazi.org/Pages/Downloads.aspx دریافت و ضمن تکمیل آن به همراه مدارک ذکر شده در انتهای فرم به معاونت نظارت و ارزشیابی (دبیرخانه هیئت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای) تحویل نمایند. نتیجه بررسی در شورای نظارت بر مسابقات از طریق سایت مذکور اطلاع‌رسانی می‌گردد.


3. مجوز فروشگاه الکترونیکی یا مجازی بازی‌های رایانه‌ای:

 فروشگاه الکترونیکی یا مجازی بازی‌های رایانه‌ای به فعالیتی اطلاق می‌گردد که اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق راه‌اندازی یک سامانه اینترنتی نسبت به فروش بازی‌های رایانه‌ای به‌صورت فیزیکی و یا دیجیتال با رعایت قوانین و مقررات تجارت الکترونیک اقدام می‌نمایند.

روال دریافت: متقاضیان دریافت پروانه ساخت می‌بایستی در سایت http://www.ebazi.org فرم مربوطه را از این صفحه http://www.ebazi.org/Pages/Downloads.aspx دریافت و ضمن تکمیل آن به همراه مدارک ذکر شده به معاونت نظارت و ارزشیابی (دبیرخانه هیئت نظارت بر مسابقات بازی‌های رایانه‌ای) تحویل نمایند.