021-88310222
معاون حمایت

سید محمدعلی سیدحسینی

معاون حمایت

رزومه

تجارب حرفه‌ای مرتبط

 • مدیریت کمیته پژوهشی کارگروه بازی‌های رایانه‌ای، شورای عالی اطلاع رسانی
 • سرپرست تحلیل نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، بنیاد ملی بازی بازی‌های رایانه‌ای
 • مدیریت نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای
 • مدیریت پژوهش، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
 • عضو شورای نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

سابقه تحصیلی

 • جامعه شناسی، کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی (ره)
 • علوم ارتباطات، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • علوم ارتباطات، دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

فعالیت به عنوان ناظر پروژه‌های پژوهشی

 • 2 پروژه پژوهشی پیمایش ملی مصرف بازی‌های رایانه‌ای در ایران
 • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، سال 1389
 • مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، سال 1392
 • پروژه پژوهشی کنش و نگرش بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای و والدین آنها
 • مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران، 1392
 • پروژه پژوهشی بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر روی واکنش‌های عصبی و زیستی بدن
 • دکتر مسعود نصرت آبادی (دانشگاه علامه طباطبایی)، 1392
 • پروژه پژوهشی ترسیم نقشه بازی‌سازی مبتنی بر نگاه کلان اسلام و نیازهای بومی
 • دکتر سعیدرضا عاملی (دانشگاه تهران)، 1392

مقالات

 • تحلیل تماتیک عوامل القای ترس در بازی‌های رایانه‌ای
 • فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات (علمی-پژوهشی و نمایه شده در پایگاه ISC)
 • تحلیل تماتیک سبک زندگی در بازی ‌رایانه‌ای سیمز 3
 • فصلنامه مطالعات رسانه‌ای (علمی-پژوهشی و نمایه شده در پایگاه ISC)
 • ارزش‌های درمانی بازی‌های رایانه‌ای
 • همایش ملی بازی‌های رایانه‌ای و ارتقای سلامت
 • بازنمایی ایدئولوژیک سبک زندگی در بازی‌های رایانه‌ای
 • همایش ملی سبک زندگی اسلامی