021-88310222
معاون حمایت

متین ایزدی

معاون حمایت

رزومه

دبیر پنجمین جشنواره‌ی بازی‌های رایانه‌ای تهران شهریور 94

دبیر ششمین جشنواره‌ی بازی‌های رایانه‌ای تهران اسفند  95 (پیش از اجرا)
 کارگردان، نویسنده، سوپروایزر گروه طراحی بازی و Creative Director استودیوی بازی‌سازی مدریک از 1391 تا 1394 برای بازی‌های:

خروس جنگی
 شهر بختک‌ها
 رویای رنگی
 مچتریا
 کوئیپر
 مدیر مرکز رشد بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از اواسط 1390 تا 1393
 مدیر گروه و مدرس رشته‌ی «طراحی بازی» انستیتو ملی بازی‌سازی. از 1390 تا 1394
 مدیر گروه داستان انتشارات دنیای بازی از 1390 تا 1393
 دبیر تحریریه‌ی ماهنامه‌ی «بازی‌سازی» نشریه‌ی دنیای بازی از 1389 تا 1391
 نگارش بازی‌نامه‌ی بازی «تراتئون» (عصر پهلوانان2 )تولید شرکت رسانا افزار شریف و تهیه‌کنندگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
 نگارش بازی‌نامه‌ی بازی «گرشاسپ: معبد اژدها» تولید شرکت فن‌افزار شریف و تهیه‌کنندگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
 نگارش بازی‌نامه‌ی بازی «بیداری: خاکسترهای شعله‌ور» تولید شرکت بازی رسانه  و تهیه‌کنندگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای