021-88310222
مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل

محمد صادق دهنادی

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل

رزومه

مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۸ و رئیس فرهنگسرای خاتم (ص)
رئیس فرهنگسرای معرفت
معاون فرهنگی منطقه ۵
سردبیر تابناک جوان
معاون سردبیر سایت سیمرغ

مولف ۶ جلد کتاب و مقالات علمی پژوهشی در حوزه "علوم‌شناختی و رسانه" و "دین و رسانه"