021-88310222
معاون نظارت

عقیل منصوری

معاون نظارت

رزومه
 • طراحی و پشتیبانی پایگاه های اطلاع رسانی سازمان ملی جوانان، رادیو تجارت،خانه شهریاران جوان و راویان نور
  مدیر اجرایی موسسه فرهنگی راویان فجر
 • سرپرست واحد تولیدگروه آموزشی– تحقیقاتی شرکت مهندسی ثمین تراشه
 • رئیس ادارهICT شهرداری منطقه سیزده
 • مشاور ICT شهردار منطقه 13
 • جانشین شهردار منطقه 13 در پروژه شهرداری الکترونیک
 • مدیر نمونه شهرداری منطقه13 در سال 1387
 • قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9
 • رئیس اداره فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 9
 • مدیر فرهنگی هنری منطقه 9 و رئیس فرهنگسرای رویش
 • دبیر اجرایی نخستین باشگاه تابستان ترنج
 • مدیر فرهنگی هنری منطقه 11 و رئیس فرهنگسرای رازی
 • مدیر فرهنگی هنری منطقه 5 و رئیس فرهنگسرای فردوس
 • معاون فناوری اطلاعات سامانه مدیریت شهری 137
 • معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 17
 • سرپرست مرکز علمی کاربردی مدیریت بحران شهر تهران
 • مدیر طرح و برنامه های آموزشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران