021-88310222
مدیر ارتباطات و اموربین الملل

هادی یوسف پورآذری

مدیر ارتباطات و اموربین الملل

رزومه

- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهرداری تهران
- مدیر روابط عمومی برتر در رشته "ارتباطات الکترونیک" در چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و جشنواره برترین های روابط عمومی ایران
- ستاره ارتباطی استانی در پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران
- عضو شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی(کشوری)
- قائم مقام صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه سراسری صبح روشن
- جانشین سردبیر ماهنامه سراسری بلدیه نگار
- رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی دومین جشنواره سراسری اختراعات و ابتکارات تهران
- کارشناس سیاسی شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- عضو شوراي سياست گذاري هفته نامه سراسري نو انديش