021-88310222
مدیر  تدارکات و پشتیبانی

احمد مسعود سینکی فرد

مدیر تدارکات و پشتیبانی

شرح وظایف

 

  1. ارائه پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی سالیانه مدیریت تدارکات و پشتیبانی و پیش‌بینی اقدامات و هزینه‌ها
  2. مدیریت، پیش‌بینی، تمهید و برنامه‌ریزی تامین و ارائه اقلام مصرفی و غیرمصرفی و خدمات مورد نیاز واحدها و مسابقات و سایر رویدادها براساس اعتبارات تخصیص‌ یافته
  3. مدیریت اجرایی بهره‌وری و کاهش هدر رفت منابع و تعیین سرانه مواد مصرفی و بهینه‌سازی آن در بنیاد
  4. مدیریت تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های برق، آب، گاز، تلفن، اموال منقول و غیرمنقول و سایر تجهیزات موجود بنیاد و تامین مواد مصرفی
  5. مدیریت ارائه خدمات و تشریفات جلسات و رویدادها با هماهنگی واحدهای مرتبط
  6. تامین شرایط مطلوب برای حفظ و ارتقای بهداشت محیطی ساختمان و وسایل و مدیریت پسماند و بازیافت با رویکرد زیست محیطی و مطابق قوانین
  7. ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های ایمنی در بخش‌های مختلف بنیاد
  8. ايجاد، توسعه و نگهداري فضاي سبز و زیباسازی محوطه داخلی و بیرونی بنیاد
رزومه

.