021-88310222
مدیر برندینگ

علی فخار

مدیر برندینگ

رزومه

مدیر مسوول و صاحب امتیاز وب‌سایت دنیای بازی

مدیر روابط عمومی دوره‌های پنجم، ششم و هفتم جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

مدیر روابط عمومی سومین و چهارمین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران

مدیر روابط عمومی اولین و دومین دوره نمایشگاه و همایش بین‌المللی TGC

مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای