021-88310222
معاون آموزش و هدایت فرهنگی

محمدحاجی میرزایی

معاون آموزش و هدایت فرهنگی

رزومه

الف: بازی‌های ویدئویی

نوشتن داستان بازی رایانه‌ای سارا (۱۳۸۷)

طراحی داستان و گیم‌پلی بازی انقلاب اسلامی (نیمه‌کاره) (۱۳۸۹)

طراحی گیم‌پلی بازی‌ فوتکاردیا (بازی دوم منتخب جشنواره‌ی گیم تهران (۱۳۹۴)

طراحی گیم‌پلی بازی صفر تا صد (بازی منتخب کاربران کافه‌بازار در سال ۹۴ (۱۳۹۴)

ب: تدریس

مدرسه‌ راهنمایی علامه حلی 2 (86-1381)

دبیرستان علامه حلی (1385)

مدرسه راهنمایی علامه حلی 1 (86-1385)

دبیرستان مصباح (1386)

مدرسه راهنمایی مصباح (1387)

مدرسه راهنمایی مفید قیطریه (89-1388)

مدرسه راهنمایی حلی 3 (1391-1389)

ج: مطبوعاتی

دبیر تحریریه ماهنامه بازی‌نما (-1387)

دبیر سرویس هفته‌نامه جدید (1390-1389)

دبیر تحریریه ویژه‌نامه و وب‌سایت اپزار (نقد و بررسی اپلیکیشن‌های موبایل و وسایل هوشمند (۱۳۹۱)

سردبیر ویژه‌نامه‌ی چهارمین و پنجمین جشنواره‌ی بازی‌های رایانه‌ای بنیاد بازی‌ّهای رایانه‌ای (۹۴-۱۳۹۳)

معاون دبیر صفحات زندگی و مردم روزنامه‌ی مردم امروز (۱۳۹۳)

سردبیر سایت فلسفیدن (۱۳۹۵)

کارهای دیگر:

عضو گروه تألیف سند سیاست کانون پرورشی کودکان و نوجوانان در مواجهه با تکنولوژی (۱۳۹۵)

برگزاری جلسات آشنایی سردبیران مجلات رشد با فلسفه برای کودکان (۱۳۹۵)