021-88310222
مدیر فناوری اطلاعات

هابیل هراتی

مدیر فناوری اطلاعات

رزومه

تجارب حرفه ای مرتبط

 • مدیریت کارگروه خدمات دولت الکترونیک ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 • مدیریت فناوری اطلاعات، بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 • مدیریت واحد نرم افزار های داخلی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 • مدیریت پروژه سامانه نوبت دهی بیمارستانی، بیمارستان چشم پزشکی الزهرا

سابقه تحصیلی

 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکز

فعالیت مرتبط

 • ناظر پروژه نیازسنجی،طراحی و تولید سامانه های اطلاعاتی فناوری اطلاعات بنیاد ملی بازی های رایانه ای
 • تولید سیستم صدور و مدیریت پروانه های انتشار بازی های رایانه ای
 • تولید سیستم آنلاین برگزاری جلسات تفاهم نشر بین ناشرین بازی های رایانه ای
 • تولید زیرساخت ارتباطی وبسایت اسرا با پایگاه داده جامع بنیاد
 • تولید پایگاه داده جامع بنیاد ملی بازی های رایانه ای

مقالات

 • طراحی موتور صدای بازی بر بستر شبکه 
 • تحلیل موتور بازی سازی ایرلیشت (irrlicht game engine) درنشریه اسکیپ، نشریه علمی تخصصی انجمن کامپیوتر