021-88310222
مدیرفناوری اطلاعات

معراج دهقاني

مدیرفناوری اطلاعات

رزومه

عضو تیم اجرایی و ارائه اینترنت به زائران اربعین سال 94 به کمک همراه اول

از مسئولین تیم اجرایی ایستگاههاي تلفن صلواتی و خدمات اینترنی در اربعین سال 94 تا 98-

مدیر آی تی ستاد بازسازی عتبات عالیات
مدیر آی تی پژوهشکده هوافضا (خواجه نصیرالدین طوسی)
مشاور سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
مدیر پروژه یکپارچه سازی سیستم های ستاد بازسازی عتبات عالیات در سطح کشور و ۴ استان عراق
مدیر پروژه نصب دوربین های نظارتی و زیر ساخت های ارتباطی استانهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

عضو کمیته حفاظت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی