سال 2019 قطعا سال سرنوشت‌سازی در صنعت بازی‌های ویدیویی خواهد بود.