ثبات در درآمد، تحول در زیرساخت‌ها

با وجود ثابت بودن درآمد صنعت بازی فنلاند طی دو سال اخیر، تعداد کارمندان فعال در این عرصه افزایش یافته است.

براساس گزارش جدید Newzoo عمده‌ی درآمد صنعت بازی‌های ویدیویی متعلق به 25 شرکت است. در واقع این 25 شرکت 80 درصد درآمد سال 2018 را از آن خودشان کرده‌اند که بالغ بر 107.3 میلیارد دلار بوده است.