به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل‌ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی فناوری اطلاعات، ارتباطات و نوآوری با هدف حمایت از تولید و انتشار علم، خودکفایی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین پیش‌برد سیاست اقتصاد بدون نفت و فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در تاریخ 18 تا 21 دی ماه در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های جزیره کیش برگزار می‌شود.