021-88310222
استودیو جینکا

استودیو جینکا

بازی و نرم افزار

توضیحات

مرکز بازی و سرگرمی سازمان فضای سراج از آغاز فعالیت خود در سال 1392 توانسته است خدماتی در راستای بازی سازی و پیشرفت فنی، هنری و محتوایی بازی ها انجام دهد و اهتمام خود را بر روی تولید و حمایت از بازیهایی با رویکرد موضوعات اصلی انقلاب اسلامی متمرکز نموده است. در میان این بازیها اسامی مهم و آشنایی چون بازی پروانه، دوران افتخار، سالهای سیاه، ترکمنچای، نجاتگر، وعده الهی، راز روشن، قاهر اف 313، سفر جنجالی و بردیا در پلتفرم رایانه و محله باصفا، نبرد هور، دلاور، حمله موشکی، یورش بزرگ، داستان مصور محمد کیست؟، 14 مشاهیر ایران و همچنین تولیداتی را در واقعیت افزوده و واقعیت مجازی اعم از بازی موبایلی - میدانی قهرمان من، خیمه گاه بهشت اردوگاه جهنم، و تولیدات مناسبتی دیگر در پلتفرم موبایل به چشم می خورد. تمام تلاش مرکز تقویت جبهه انقلاب اسلامی و کمک به گروه های مستقل و اغلب کوچکی بوده است تا بتوانند در مسیر تولید باز های سالم و پاک و در راستانی اهداف انقلاب اسلامی قدم بردارند تا منجر به تقویت تولید ملی بازیها و کمک به صنعت و اقتصاد کشور گردد.

بازی های تولیدی