021-88310370-5

سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌های بازی‌سازی

توضیحات

سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌های بازی‌سازی به نشانی اینترنتی http://iranrate.ir با هدف ثبت اطلاعات بازی‌سازان و ساماندهی آن‌ها است. این سامانه ابتدا در جهت رتبه‌بندی شرکت‌ها ایجاد شد تا شرکت‌هایی که پتانسیل دانش بنیان شدن دارند مشخص شوند.

در حال حاضر شرکت‌ها و گروه‌های بازی‌سازی می‌توانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات مجموعه خود را ثبت نمایند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در صورتی که بخواهد تسهیلاتی ارائه کند، شرکت‌ها را با اطلاعات سامانه Iran Rate خواهد سنجید.

همچنین بازی‌سازان می‌توانند اطلاعات بازی‌های خود را نیز در این سامانه درج نمایند و در صورتی که بازی آن‌ها دارای مجوز تولید از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باشد، پروفایل آن بازی در سایت بنیاد درج خواهد شد.