021-88310370-5
مدیر نظام رده‌بندی ESRA

رضا احمدی

مدیر نظام رده‌بندی ESRA

رزومه
  • عضو شورای طبقه بندی بازی‌های رایانه‌ای
  • تحلیلگر و کارشناس حوزه بازی‌های رایانه‌ای در رادیو و تلویزیون