مهلت ارسال مقالات به کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال، تا 31 شهریورماه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی DGRC، سید محمدعلی سیدحسینی دبیر کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال، ضمن اعلام خبر تمدید مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این کنفرانس تا تاریخ 31 شهریورماه، از استقبال گسترده پژوهشگران و دانشگاهیان نسبت به ارسال مقالات خبر داد و تصریح کرد: پژوهشگرانی که قصد ارسال مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال دارند، می‌بایست اصل مقالات خود تا تاریخ یاد شده، به آدرس www.dgrconf.com ارسال نمایند.
 وی همچنین خاطرنشان کرد: مقالات برتر، به شکل نسخه گسترش‌یافته در مجلات علمی منتخب پذیرش می‌شوند. «فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی» و «فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری» پذیرنده مقالات برتر حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی هستند و نیز «فصلنامه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IJICTR)» مقالات حوزه فنی مهندسی را پذیرش خواهند کرد.