پس از تشکیل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ایران، همواره «فرهنگ استفاده مطلوب از بازی‌های رایانه‌ای» به عنوان یک هدف اساسی و مهم تعیین شد. علت انتخاب چنین هدفی در ایران، بهره‌مندی از قدرت آموزشی و تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای و دور شدن از احتمال ابتلا به اختلالات روحی و روانی و آسیب‌های منجر به استفاده نامناسب از آن بود.

اما چه عواملی باعث شکل‌گیری نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها یا همان ESRA شد:

عدم وجود الگوی مناسب در استفاده از بازی‌ها

نگرانی والدین از صحنه‌های خشونت‌آمیز، ترسناک و نمایش تصاویر جنسی

ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی بر اثر استفاده نادرست از بازی‌ها

عدم شناخت کافی و درست از میزان و نوع صحنه‌های آسیب‌رسان درون بازی

نبود اطلاع‌رسانی دقیق به والدین


دیدگاههای مطالعاتی و تحقیقاتی ESRA

برای تدوین این نظام، سعی شده است در مرحله اول با تكیه بر نظریه‌های موجود در علوم مختلف و مرتبط با این موضوع، بستری با پشتوانه علمی مناسب ایجاد گردد تا در مراحل اجرایی این نظام و انجام تحقیقات میدانی، میزان تصحیحات به حداقل برسد. یكی از مهم‌ترین مراحل برای تدوین این نظام، تحقیق و بررسی در مورد علومی بود كه در این موضوع نظرات تأثیرگذار و جامع دارند. پس از تحقیقات انجام‌شده، سه شاخه از علوم برای این مرحله در نظر گرفته شدند.

 

اسلام، الگویی منطبق با فطرت

دیدگاه اسلام مبتنی بر فطرت، و فطرت در لغت به معنای خلقت است. ولی نوع خاصی از خلقت که مخصوص انسان است و امور فطری انسان به اموری گفته می‌شود که در سرشت انسان بوده و نوع خلقت انسان اقتضای آن را دارد. پس انسان یکسری خصوصیات و ویژگی‌ها دارد که مخصوص خود او بوده و از او جدا نمی‌شود. انسان برای درک آن خصوصیات و برای عمل به مقتضای آنها نه تنها نیاز به امور خارج از خود ندارد، بلکه آن را در درون خود می‌یابد. مثل علاقه‌ی انسان به نیکی که در نهاد هر انسانی وجود دارد. به امور این چنین فطریات انسان گفته می‌‌شود.

مهم‌ترین گرایش‌های فطری عبارتند از:

حس حقیقت‌‌جویی و کاوش

حس خیرخواهی و فضیلت

حس خلاقیت و ابداع

حس زیبایی‌دوستی و جمال‌خواهی

حس عشق و پرستش

 

روانشناسی یا علم رفتارشناسی

روان‌شناسی، علم مطالعه و شناخت علمی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان است. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه‏های مختلف آن به چشم خورد. به دیگر سخن، به یک معنا می‏توان روان‏شناسی را رفتارشناسی نامید؛ چرا که موضوع اصلی روان‏شناسی به عنوان یک علم رفتاری، مطالعه فعالیت‏ها و واکنش‌های حیوان و انسان در شرایط و موقیعت‏های مختلف است منظور از «رفتار» آن دسته از حالت‏ها، عادت‏ها، فعالیت‏ها، کنش‏ها و واکنش‏های نسبتاً پایداری است که از انسان سر می‌زند و همواره قابل مشاهده، اندازه‌گیری، ارزیابی و پیش‏بینی است.

 

جامعهشناسی، علم اجتماع و تعامل انسانها

موضوع مطالعه علم اجتماع، زندگی اجتماعی، گروه‏ها و جوامع انسانی است. بررسی رفتار انسان به عنوان موجودی اجتماعی در این علم صورت می‌گیرد. جامعه‌شناسی، رفتار را از آن جهت که چه دلایل و علت‌های اجتماعی دارد و چه تأثیراتی بر جامعه می‌گذارد بررسی می کند و در این بین، پایه تحلیل خود را به جای فرد یا ویژگی‌های روحی و روانی آن، بر رفتارش در جامعه محل زندگیش قرار می‌دهد. به همین رو و به عنوان مثال، مسأله ترس از آن جهت که منجر به شب ادراری کودکان شده یا اوضاع روحی و خوابشان را برهم می‌زند برای ما موضوع بررسی نیست. ترس به آن دلیل که می‌تواند تعاملات اجتماعی افراد را مختل کرده و نوعی بیگانه ترسی ایجاد کند مهم است.همچنین مسأله ازدواج، از آن جهت که پاسخ به یک نیاز روانی یا بیولوژیک است مطالعه نمی‌شود؛ بلکه برمبنای کارکردها و تأثیرات اجتماعی آن موضوع بررسی است. در این رویکرد، بیماری به هر عاملی خطاب نمی‌شود که بخشی از کارکردهای عمومی بدن را مختل می‌کند، بلکه چیزی است که فرهنگ و جامعه آن را بیماری می‌نامد یا نمی‌نامد. از همین رو گاه در یک فرهنگ، حالات خاصی در افراد، بیماری شناخته می‌شود درحالی که فرهنگ‌های دیگر، اصلاً نام آن را بیماری نمی‌گذارند. بنابراین جامعه‌شناسی، مطالعه رفتارهای افراد از بعد اجتماعی است.