پس از انتشار گزارش «نمای باز» توسط دایرک که پیرامون وضعیت مصرف بازی‌های دیجیتال کشور در سال 94 تهیه شد، گزارش پیش‌رو، اولین گزارش از مجموعه گزارش «سه نمای نزدیک» است که درباره وضعیت تفصیلی بازی کردن بر روی «پلتفرم رایانه» کاوش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محتوای هر کدام از سه گزارش نمای نزدیک به مصرف بازی‌های دیجیتال در یکی از سه پلتفرم بازی‌های دیجیتال (رایانه، کنسول بازی و موبایل) در کشور اختصاص دارد.

در اولین گزارش که با نام «پلتفرم رایانه: بازیابی» منتشر شد، سعی شده است تحلیل آماری نسبتا جامعی از میزان و نحوه بازی کردن بر روی رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ در کل کشور ارائه شود.

انتشار این گزارش در شرایطی است که تا پیش از این، هیچگونه آمار اختصاصی، در مقیاس ملی و قابل اعتنایی از این حوزه وجود نداشته است. بخش عمده و غالب این گزارش، مستخرج از پیمایشی ملی است که داده‌های آن به طور مستقیم از کاربران نهایی بازی‌های دیجیتال در مراکز استان‌ها، شهرهای تابعه و نواحی روستایی بدست آمده است.

اگرچه آمارها حاکی از آن است که بازی‌های رایانه‌ای به نسبت بازی‌های موبایلی در کشور مخاطب بسیار کمتری دارند اما به‌دلیل اهمیت بازی‌های رایانه‌ای در دنیا، اطلاعات منتشر شده در این گزارش می‌تواند به مثابه پایه‌ای برای احیا و بازیابی بازی‌های این پلتفرم در ایران قرار گیرد.

در این گزارش، آمارهای قابل توجهی درباره بازی‌های پلتفرم رایانه برای اولین بار منتشر شده است. هزینه ۴۲ میلیاردی بازیکنان این پلتفرم در سال ۹۴ و همچنین وجود ۴.۷ میلیون بازیکن رایانه‌ای از جمله‌ این آمار است.

این گزارش ۶۰ صفحه‌ای را می‌توانید از طریق سایت دایرکت به نشانی http://direc.ir یا از طریق این آدرس دریافت نمایید.