رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای گفت: یکی از مشکلات بزرگ  حوزه بازرسی بازی‌های رایانه‌ای، عدم اطلاعات لازم مراجع قضایی با بازی‌های رایانه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، خسرو کردمیهن رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای با بیان این مطلب گفت: به همین دلیل در بسیاری از موارد احکام لازم برای متخلفین منصفانه نیست و در تلاش شده تا با جلسات متعدد با مراجع قضایی این مشکل برطرف شود.

وی افزود: برای برطرف کردن کردن این مشکل جلساتی با رئیس دادسرای ارشاد داشتیم و  قرار شد تا ما کارگاه آموزشی را برای دادیاران دادسرای شعبه 21 ارشاد برگزار کنیم تا بتوانیم اطلاعات مراجع قضایی را با لطمات و آسیب‌های بازی‌های غیرمجاز روی کودکان و نوجوانان ارتقا دهیم.

کردمیهن گفت: این اقدامات باعث شده تا احکام صادره در رابطه با متخلفین تکثیر و توزیع بازی‌های غیرمجاز، برخلاف گذشته بسیار سنگین‌تر شود که این جای تقدیر دارد و ما خوشحالیم که این موضوع توسط مراجع قضایی دیده شد و احساس کردند که این حوزه می‌تواند در صورت جدی گرفته نشدن، تبعات فراوانی را به همراه داشته باشد.