بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال جاری، قصد تجهیز سه دانشگاه به آزمایشگاه بازی‌سازی را دارد و فرصت دانشگاه برای درخواست این حمایت رو به اتمام است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و به نقل از ایسنا، پیش از این مقرر شده بود تا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال جاری، در راستای پیشرفت و ایجاد فضای بازی‌سازی در دانشگاه‌ها و همین‌طور طبق «برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، سه دانشگاه را به آزمایشگاه بازی‌سازی مجهز کند. به همین منظور فرمی با نام «فرم آمایش نیروی انسانی و پتانسیل‌های دانشگاه‌های متقاضی آزمایشگاه بازی‌سازی» تهیه شده که برای روسای دانشگاه‌ها ارسال شده است.

دانشگاه‌هایی که تا به حال نسبت به پر کردن و ارسال فرم‌ها اقدام نکرده‌اند تنها تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند، و پس از آن فرم‌هایی که ارسال شود بررسی نخواهند شد.

همچنین دانشگاه‌هایی که در این رابطه نیاز به مشاوره دارند، می‌توانند با پر کردن فرم مربوط، با رایانامه univ@ircg.ir در تماس باشند.