انستیتو ملی بازی‌سازی برنامه زمانی 6 دوره از تجربه بازی‌ساز در سال 95 را مشخص کرده است که اولین رویداد در تاریخ 23 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

نحوه شرکت در این رویداد، در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.